Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 14
 
опис

  

Принципи роботи “Лицем до дитини”

 

1. Світ дитини ділиться за темами та формулами спілкування

                                                          –   Дитина дошкільного віку не сприймає світ через призму абстрактних
                                                               предметів, наприклад, математика, українська мова і т.п.

 

                                                    
                                                        –   Вона бачить світ через призму різних тем, які її ціікавлять та
                                                             приваблюють, наприклад, яблука, вода, пісок і т. п.

 

 

                                                                   

                                                          –   Дитина знає,що декотрими справами вона займається на самоті,
                                                               з іншими дітьми-однолітками, старшими, молодшими.

 

                                                  

                                                        –   Ці поняття, якими думає дитина, повинні відзеркалюватись в офіційному
                                                             розподілі дня. План пишеться для дитини, а не для керівництва.

 

                                             

2. Дитина вчиться коли спілкується

                                                           –   Дитина вчиться, коли вона говорить сама до себе вголос та
                                                                розмовляє з іншими дітьми.

 

                                                    

                                                          –   Такий процес навчання діє при постійному русі – діти встають,
                                                               міняють позицію тіла, переходять з місця на місце, жестикулюють
                                                               руками і т.п.

 

   

                      

                                                         –   Коли дитина задіяна цілим тілом, тоді вона фізично менше втомлюється.

 

                                                                     
                                                         –   Дитина має можливість змінити позицію, відпочити, якщо це їй потрібно.

 

 

3.  Нас оточують постійні зміни

                                                           –   Кожна зміна – це спроба розв'язати проблему. З кожною зміною
                                                                приходять нові проблеми, які треба розв'язати.

 

   

                                                          –   Для деяких людей кожна зміна – це спроба дестабілізувати оточення
                                                               та привести хаос.
                                                          –   Друге відношення до змін – це те, що зміна не відводить нас від
                                                               удосконаленого стану, а навпаки призводить до нього.
                                                          –  “ Лицем до дитини ” відкидає такі відношення до зміни.
                                                          –  Натомість вважається, що постійна зміна – це пряма дійсність.
                                                              Саме в тій дійсності мусимо ми жити.

 

4. У сучасному світі грамотність складається з сукупності знань.

 

                                                          Грамотній людині, яка хоче стати повноцінним учасником
                                                          демократичного процесу, потрібно розвинути чотири основні вміння.

 

 

                                                          Перше – це вміння усно висловлювати свої думки, побажання, потреби.

 

                                                         

                                                          Друге – це вміння читати й писати, себто вміти відтворити
                                                          букви, слова, речення.

 

 

                                                          Третє – це вміння розібратися в різних точках зору, які часто
                                                          протиставляються одна одній.

 

 

                                                         Четверте – це вміння зібрати й відібрати потрібну інформацію.

 

 

5. Батьки беруть активну участь у діях садочка.

                                                          Батьки безпосередні учасники навчально-виховного процесу.

 

 

6. Оцінювання знань та вмінь – це процес навчання, а не його наслідок.

7. Навчальний процес – це не підготовка до життя, це частина життя.

Принципи роботи “ Лицем до дитини ” розроблені для реалізації Базового компонента дошкільної освіти в Україні, який проголошує ідею цілісного розвитку дитини через опанування основних сфер життєдіяльності: “ Культура ”, “ Природа ”,  “ Люди ”, “Я сам ” за такими основними критеріями, як фізичний, соціально – моральний, емоційно – ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо – естетичний,  креативний  розвиток, та ігрова і трудова діяльність,  ураховуючи взаємодію у тріаді “ Дитина, педагог, батьки”.