Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 14
 
опис

 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють за попередньою електронною реєстрацією, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

 

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

 

 

Для того щоб правильно зареєструвати свого малюка слід дотримуватись такої послідовності:

 

З’ясувати у керівника закладу  до якої вікової групи відноситься Ваша дитина. № тел. 294-37-18  ДНЗ №14

1. Група раннього віку 2-3 роки

    Молодша група 3-4 роки

    Старша група 5-6 роки

 

2. В заяві дітей раннього віку (яслі) слід зазначати бажану дату реєстрації 01.09.2014р.

    В заяві дітей молодшого віку слід зазначати бажану дату реєстрації 01.09.2014р.

    В заяві дітей середнього віку слід зазначати бажану дату реєстрації 01.09.2014р.

    В заяві дітей старшого віку слід зазначати бажану дату зарахування 01.09.2014р.

(Наприклад: Ваша дитина народилась 22 травня 2012 року, Ви бажаєте влаштувати малюка в ДНЗ – 01.07.2014р., та в бажаній даті реєстрації Ви вказуєте 01.09.2014р.)

      Таким чином всі групи вже укомплектовано. Через рік діти переходять до наступної групи і набір проводиться лише в групи раннього віку (яслі). 3 групи у 2014 році, 3 групи у 2015 і т.д.

 

 

 

Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу необхідні наступні документи: 

 

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дошкільного  закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ).

Роз’яснення від 29.09.2014  р. № 1/9-500 / № 04.01.16/28103 двох міністерств: освіти та охорони здоров’я щодо зарахування дітей, у яких відсутні щеплення, до навчальних закладів «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» відповідно до якого питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією. Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.


3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).

4. Ксерокопія  свідоцтва про народження дитини. 

5. При наявності пільг  - документи, що їх підтверджують.

 

 

 

Категорії громадян, які мають право на першочергове (позачергове) приймання їхніх дітей до дошкільних навчальних закладів

 

Категорії громадян

Підстава

Працівники міліції

Стаття 22 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-ХІІ

Батьки дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи та яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою

Пункт 2 частини третьої статті ЗО Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ

Особи, віднесені до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пункт 17 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ

Прокурори та слідчі прокуратури

Стаття 49 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 №1789-ХІІ

Військовослужбовці Збройних Сил України

Частина четверта статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 №2011-ХІІ

Військовослужбовці Служби безпеки України

Стаття 27 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-ХІІ

Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ

Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 27.09.2013р. № 363р «Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів м. Львова»

Діти батьків – інвалідів I групи

Діти, які перебувають під опікою

 

Також пільги мають діти учасників АТО.

 

 

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її 

  подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за  

  харчування дитини протягом двох місяців.

 

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.